fbpx

Chương trình
Nghệ thuật lãnh đạo bằng tâm trí

Giá trị khóa học

Củng cố lại 6 quy trình chữa lành từ khóa 1 “Thấu hiểu bản thân” đến khóa 5 “Chiến lược thành công của những thiên tài"
Làm chủ kỹ thuật thôi miên chữa lành
Khám phá liệu pháp dòng thời gian Kiến tạo và thiết lập hành vi mới
Loại trừ tận gốc 5 loại cảm xúc nghiêm trọng nhất mà con người gặp phải
Thực tập kỹ thuật tu vấn trị liệu
Gieo hạt tương lai

Tổng hợp kho kiến thức NLP đã được học từ 5 cấp độ đầu.

Cấu trúc quy trình

Day 1
Day 2

Mô hình chuẩn đoán và kỹ thuật đặt câu hỏi

Vấn đề và “CHỦ ĐÍCH TÍCH CỰC” của Vấn đề

Quy trình tạo “NEO”

Quy trình đánh đổ “NEO"

Day 3
Day 4

Quy trình PP

Quy trình NBG

Chữa lành cùng KỸ THUẬT TRỊ LIỆU Dòng thời gian cơ bản

TỐT NGHIỆP - TRỊ LIỆU CHO KHÁCH HÀNG THỰC TẾ LẠ MẶT

Day 5