fbpx

Program
Nghệ thuật lãnh đạo bằng tâm trí
Empowering leaders and transformational entrepreneurs

Giá trị chương trình

Program value

  • Xây dựng chiến thuật lãnh đạo Alpha
  • Định hình chân dung lãnh đạo xuất chúng
  • Phát triển một tổ chức với sự gắn kết và thân thuộc
  • Tạo ra một cộng đồng phát triển năng lượng tích cực
  • Experience NLP & Alpha Leadership principles
  • Shape your leadership identity
  • Create an organization that people want to belong
  • Create a systemic impact for the world’s development

Tổng hợp kho kiến thức NLP đã được học từ 3 cấp độ đầu.

Cấu trúc quy trình

Day 1
Day 2

Mô hình chuẩn đoán và kỹ thuật đặt câu hỏi

Vấn đề và “CHỦ ĐÍCH TÍCH CỰC” của Vấn đề

Quy trình tạo “NEO”

Quy trình đánh đổ “NEO"

Day 3
Day 4

Quy trình PP

Quy trình NBG

Chữa lành cùng KỸ THUẬT TRỊ LIỆU Dòng thời gian cơ bản

TỐT NGHIỆP - TRỊ LIỆU CHO KHÁCH HÀNG THỰC TẾ LẠ MẶT

Day 5