fbpx

Chương trình
Lãnh đạo truyền động lực & doanh nhân chuyển hoá thế giới

Stage 1:

NIỀM TIN VÀ GIÁ TRỊ ĐẦY NỘI LỰC CỦA NHỮNG NGƯỜI TÂN TIẾN NHẤT

Stage 2:

NGHỆ THUẬT LÃNH ĐẠO XUẤT CHÚNG VÀ NGHỆ THUẬT GIAO TIẾP CẤP CAO

Stage 3:

TÌM LẠI NHÂN DẠNG ĐÍCH THỰC CỦA BẠN VÀ KHAI PHÁ NGUỒN LỰC VÔ HÌNH

Stage 4:

HỢP NHẤT TÂM TRÍ, CƠ THỂ SỨC MẠNH, VÀ LÀM CHỦ VŨ TRỤ BÊN TRONG BẠN VÀ TRỞ THÀNH MASTER COACH