fbpx

Program
Lãnh đạo truyền động lực & doanh nhân chuyển hoá thế giới
Persuasive leadership

Giá trị chương trình

Program value

  • Làm chủ kỹ thuật tư vấn tâm lý
  • Thành thục kĩ năng truyền động lực cho người khác
  • Thuyết phục và chuyển hóa người xung quanh bằng ngôn ngữ tâm lý
  • Hiểu và thạo mô hình chẩn đoánkỹ thuật đặt câu hỏi
  • Understand the Art of Psychotherapy to lead people
  • Enhance your communication skill to motivate people do work
  • Practice psychological process to activate the potential in others
  • Understand and be proficient in diagnostic modeling and questioning techniques

Stage 1:

NIỀM TIN VÀ GIÁ TRỊ ĐẦY NỘI LỰC CỦA NHỮNG NGƯỜI TÂN TIẾN NHẤT

Stage 2:

NGHỆ THUẬT LÃNH ĐẠO XUẤT CHÚNG VÀ NGHỆ THUẬT GIAO TIẾP CẤP CAO

Stage 3:

TÌM LẠI NHÂN DẠNG ĐÍCH THỰC CỦA BẠN VÀ KHAI PHÁ NGUỒN LỰC VÔ HÌNH

Stage 4:

HỢP NHẤT TÂM TRÍ, CƠ THỂ SỨC MẠNH, VÀ LÀM CHỦ VŨ TRỤ BÊN TRONG BẠN VÀ TRỞ THÀNH MASTER COACH

Cảm nhận học viên sau chương trình
Participants’ feedback