fbpx

Programs
Hiểu bản thân - Chạm thành công
Finding your trueself

Giá trị chương trình

Program value

  • Phát hiện rào cản vô hình ngăn cản bản thân bứt phá
  • Khám phá tài năng bản thân
  • Kích hoạt sức mạnh tiềm ẩn
  • Trải nghiệm phương pháp khai phóng năng lượng tích cực
  • Loại bỏ cảm xúc tiêu cực
  • Recognize in all invisible limitations
  • Activate your hidden power 
  • Experience psychological techniques to boost positive energy
  • Define your true talent
  • Erase negative emotions: sad, anger, fear, worry, hatred

NỀN TẢNG GÂY BỆNH

CHỮA LÀNH NỘI TÂM HIỂU VỀ CHÍNH MÌNH

Day 1
Day 2

QUY TRÌNH CHỮA LÀNH TÂM - THÂN - TRÍ

CHỮA LÀNH YÊU THƯƠNG THĂNG HOA

BẠN LÀ ĐỨA CON CỦA VŨ TRỤ

BẠN VỚI ĐẤT MẸ

Day 3

Cảm nhận học viên sau chương trình
Participants’ feedback