fbpx

Finding your trueself
Hiểu bản thân - Chạm thành công

GIÁ TRỊ CHƯƠNG TRÌNH

HIỂU ĐƯỢC 5 LOẠI CẢM XÚC mà con người cần phải điều khiển

XÓA BỎ NHỮNG RÀO CẢN VÔ HÌNH VÀ SUY NGHĨ TIÊU CỰC đang cản trở bạn thành công

Trải nghiệm PHƯƠNG PHÁP ĐẬP TAN NIỀM TIN GIỚI HẠN - BỨT PHÁ NĂNG LỰC TIỀM ẨN chưa được khai thác

Học cách LẬP TRÌNH HỆ ĐIỀU HÀNH VÔ THỨC, LÀM CHỦ CẢM XÚC thông qua các kỹ thuật NLP

Trải nghiệm PHƯƠNG PHÁP KHAI PHÓNG NĂNG LƯỢNG TÍCH CỰC

Học cách GIẢI QUYẾT NHỮNG XUNG ĐỘT BÊN TRONG để bạn đạt được sự tập trung, BÌNH YÊN VÀ ĐỘT PHÁ TRONG CUỘC SỐNG

TRẢI NGHIỆM CÁCH THỨC NGƯỜI XUẤT CHÚNG SUY NGHĨ VÀ ĐƯA RA QUYẾT ĐỊNH HÀNH ĐỘNG

Tiếp cận LIỆU PHÁP ĐI SÂU VÀO TÂM TRÍ để thấu hiểu bản thân và GIẢI MÃ NGÂN HÀNG CẢM XÚC trong bạn

Hành trình
"HIỂU BẢN THÂN, CHẠM THÀNH CÔNG"

Nhìn nhận các vấn đề
Đánh giá mức độ hài lòng và hạnh phúc
CẤU TRÚC TRẢI NGHIỆM CON NGƯỜI
QUY TRÌNH CHỮA LÀNH TỔN THƯƠNG TRONG QUÁ KHỨ
Tích hợp "LIỆU PHÁP ĐI SÂU VÀO TIỀM THỨC"
LOẠI BỎ NHỮNG RÀO CẢN GIỚI HẠN
Direction Arrows
Tìm hiểu HỆ ĐIỀU HÀNH VÔ THỨC
KHAI PHÁ TIỀM NĂNG BÊN TRONG
CÀI ĐẶT CẢM XÚC TÍCH CỰC
Kiến tạo LƯỢC ĐỒ THÀNH CÔNG

Cảm nhận học viên sau chương trình
Participants’ feedback