fbpx

Khóa học
Chữa lành từ tâm

Giá trị khoá học

Program value

  • Kích hoạt năng lực chữa lành những xung đột bên trong
  • Chữa lành mâu thuẫn với những người xung quanh
  • Làm chủ lối sống an nhiên, không lo bệnh tật
  • Khám phá 6 quy trình làm sạch tâm hồn
  • Heal your inner conflicts
  • Build good relationships with others
  • Create healthy lifestyle and balance in life
  • Six healing processes

NỀN TẢNG GÂY BỆNH

CHỮA LÀNH NỘI TÂM HIỂU VỀ CHÍNH MÌNH

Day 1
Day 2

QUY TRÌNH CHỮA LÀNH TÂM - THÂN - TRÍ

CHỮA LÀNH YÊU THƯƠNG THĂNG HOA

BẠN LÀ ĐỨA CON CỦA VŨ TRỤ

BẠN VỚI ĐẤT MẸ

Day 3

Cảm nhận học viên sau chương trình
Participants’ feedback