fbpx

Programs
Chiến lược thành công của những thiên tài
Success strategies of geniuses

Giá trị chương trình

Program value

  • Cài đặt chiến lược thiên tài
  • Viết ra hành trình tương lai
  • Tạo ra cuộc sống thành công
  • Loại bỏ nỗi sợ ngăn cản bước tiến bạn
  • Kích hoạt năng lực thu hút nguồn lực
  • Install success strategies of geniuses 
  • Create a visual plan for your future
  • Create your success journey
  • Eliminate all fears that are stopping you
  • Manifest Financial Resources

Cấu trúc trải nghiệm con người

Quy trình " LOẠI TRỪ NIỀM TIN GIỚI HẠN"

Mục tiêu vs nỗi sợ hãi

Cấu trúc các tư duy

"DIỄN" tư duy

"LUẬN" tư duy

Day 1
Day 2

THỰC SỰ BẠN LÀ AI?

CON NGƯỜI ĐÍCH THỰC CỦA BẠN LÀ AI?

KIẾN TẠO KIỆT TÁC CUỘC ĐỜI

8 tư duy tích hợp TÂM & THÂN

10 tư duy "VŨ TRỤ"

CỐNG HIẾN TRỌNG ĐẠI CỦA BẠN?

lẬP MỤC TIÊU THÀNH CÔN TOÀN DIỆN

XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC XUẤT CHÚNG

Tích hợp tư duy 

Cài đặt "CHIẾN LƯỢC THIÊN TÀI"

Day 3

Cảm nhận học viên sau chương trình
Participants’ feedback