fbpx

Chương trình
Chiến lược thành công của những thiên tài

Chiến lược thành công của những thiên tài

Giá trị khóa học

Tìm ra người mà bạn sẽ trở thành và sứ mệnh của bạn Xây dựng chiến lược xuất chúng

Xác định rõ ràng mục tiêu, tầm nhìn và lên kế hoạch, hành động cụ thể từng bước để hoàn thành tầm nhìn và mục tiêu đó

Đập tan mọi sợ hãi để bạn dám đương đầu và vượt qua mọi thứ thách trong cuộc sống

Tìm ra động lực thúc đẩy bạn phải thành công để từ đó bạn luôn làm việc với 100% năng lượng

Được lập trình thói quen và tư duy của những người thành công nhất thế giới

Xóa bỏ mọi bế tắc bạn đang gặp phải và sống cuộc sống thành công, hạnh phúc

Xây dựng cho mình một niềm tin, chắc chắn là bạn phải trở nên xuất chúng để truyền cảm hứng cho những người khác

23 tư duy của bậc vĩ nhân

Khai phá cấu trúc hành vi xuất chúng

Trở thành NGƯỜI XUẤT CHÚNG

Tích hợp 23 tư duy Cài đặt “CHIẾN LƯỢC THIÊN TÀI"

Cấu trúc tư duy

“DIỄN” tư duy 10 tư duy “VŨ TRỤ”

Cấu trúc trải nghiệm con người

Quy trình " LOẠI TRỪ NIỀM TIN GIỚI HẠN"

Mục tiêu vs nỗi sợ hãi

Cấu trúc các tư duy

"DIỄN" tư duy

"LUẬN" tư duy

Day 1
Day 2

THỰC SỰ BẠN LÀ AI?

CON NGƯỜI ĐÍCH THỰC CỦA BẠN LÀ AI?

KIẾN TẠO KIỆT TÁC CUỘC ĐỜI

8 tư duy tích hợp TÂM & THÂN

10 tư duy "VŨ TRỤ"

CỐNG HIẾN TRỌNG ĐẠI CỦA BẠN?

lẬP MỤC TIÊU THÀNH CÔN TOÀN DIỆN

XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC XUẤT CHÚNG

Tích hợp tư duy 

Cài đặt "CHIẾN LƯỢC THIÊN TÀI"

Day 3