Niềm vui vỡ òa của những người tìm lại được chính mình

Làm sao trút bỏ gánh nặng trên vai phụ nữ?

PNO – Mọi phụ nữ đều có thể vừa thành công vừa hạnh phúc, nếu họ được hướng dẫn để có thể phá vỡ những định kiến lâu đời, những niềm tin giới hạn, để được sống với chân giá trị bên trong mình.