fbpx
.

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

TỐI ƯU THÀNH TÍCH
Optimizing Performance

HUẤN LUYỆN TÂM TRÍ RIÊNG CHO DOANH NGHIỆP
Mind training for organization/company program

ĐÀO TẠO THẾ HỆ TRẺ
Training the younger generation

TƯ VẤN TRỊ LIỆU CÁ NHÂN
Personal coaching and therapy

CHƯƠNG TRÌNH TRẢI NGHIỆM KHAI PHÁ TIỀM NĂNG
Discover your potential

CLB RÈN LUYỆN THÂN TÂM
Mind Training Club

Hạnh phúc đến là thứ bên trong mình toát ra
The happiness that comes is what is inside us

    Cuộc sống mỗi ngày của bạn hằng ngày luôn xoay quanh việc đi làm và kiếm tiền về đỡ đần cho gia đình. Vì bạn tin rằng, thành công và giá trị của bạn chính là làm tất cả để họ hạnh phúc.

    Your daily life always revolves around working and earning money to support your family. Because you believe that your success and value is to do everything to make them happy.

    Và bạn, với ngần ấy năm mưu sinh, đâu đó đã khiến bản thân chán nản với công việc, không nhìn thấy được tương lai này. Và bạn cũng từng có ước mơ, nhưng chính suy nghĩ sống vì người khác đã khiến bạn bỏ lỡ nó.

    And you, with all these years of livelihood, somewhere have made yourself depressed with work, do not see this future. And you used to have dreams, but the very thought of living for others made you miss it.

BẰNG CẤP & CHỨNG NHẬN
DEGREES & CERTIFICATIONS

"Mỗi chúng ta là một mảnh ghép độc đáo và quan trọng trong kiệt tác vũ trụ."
"Everyone is a unique and significant piece in the universe masterpiece "
- LA HẠ GIANG THANH -
Program

Hiểu bản thân chạm thành công
Finding your trueself

Program

Chữa lành từ tâm
Heal from within

Program

Chiến lược thành công của những thiên tài
Succes strategies of genius

Program

Nghệ thuật lãnh đạo bằng tâm trí
Persuasive leadership

Program

Lãnh đạo truyền động lực & doanh nhân chuyển hoá thế giới
Empowering leaders & Transformational entrepreneurs

Cảm nhận học viên
Participants’ feedback

Giá trị chương trình
Program value

Trị liệu cá nhân
Personal coaching and therapy

Xoá bỏ những SUY NGHĨ TIÊU CỰC cản trở thành công
Eliminate limiting thoughts that are stopping you from success

Rèn luyện thân tâm
Mental break - through training

Giải quyết "xung đột bên trong" để bạn đạt được sự tập trung, bình yên và đột phá trong cuộc sống
Resolve "inner conflicts" to make a breakthrough in life and heal past hurts

Khai phá tiềm năng
Discover your full potential

Đập tan "Niềm tin giới hạn" hạn chế năng lực của bạn
Break free from the "Limiting Beliefs" that hold you back.

Tối ưu thành tích
Optimizing Performance

Làm chủ CẢM XÚC thông qua các kỹ thuật NLP đặc biệt
Mastering EMOTIONS with NLP and Hypnotherapy Techniques

Đăng kí ngay chương trình huấn luyện bản thân
Sign up for mind training